TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kullanıcı Adı: Şifre: Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
TİDE
TIDE ECIIA IIA
TİDE, ECIIA ve IIA üyesidir
About TIDE
TIDE Hakkinda
Üyelik / Üyelik Çeşitleri

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

TİDE'ye 3 şekilde üye olabilirsiniz.

a) Onur Üyesi
TİDE'nin amacına ve iç denetim mesleğine olumlu katkı ve çalışmaları olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu kişiler onur üyesi olabilirler.
Onur üyeliğine kabul koşulları yönetmelikle belirlenir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
Onur üyeleri aidat ödemezler, ancak TİDE'nin faaliyetlerinden ve asıl üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.

b) Fahri Üye
TİDE'nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen,
memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler TİDE'nin fahri üyesi olabilirler.

Fahri üyeler TİDE'nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katılabilir veya TİDE organizasyonlarında görev alabilirler.
Fahri üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar.
Fahri üyeler, asil üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde Asil üyelik koşulları yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler.

c) Akademik Üyelik
TİDE' nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nda ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş üniversitelerde öğretim görevlileri ile bu okullarda okuyan öğrenciler TİDE' nin akademik üyesi olabilirler.

Akademik üyeler, TİDE' nin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler.
Akademik üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere tanınan indirim olanaklarından aynı şekilde yararlanabilirler.
Akademik üyeler, asil üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini değiştirebilirler.
Öğrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya başka şekilde öğrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmazsızın sona erer.
Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TİDE' nin yayınladığı İç Denetim dergisine abone, uluslararası meslek kurumlarına üye olmaları sağlanır.

d) Asıl Üyelik
TIDE’ye asil üye olabilecek gerçek ve tüzel kisiler asagida gösterilmistir.

8.1) Gerçek kisiler: Onsekiz yasini bitirmis, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancilar için Türkiye’de oturma hakkina sahip olmak kosuluyla,
8.1.1) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluslarda üst yönetime dogrudan  bagli çalisan Teftis Kurulu ve denetim birimlerinde görev yapmakta olan yüksekokul mezunu olanlar,
8.1.2) Bilgi teknolojisi, risk yönetimi ve iç kontrol  konularinda görev yapmakta olan denetçi  ve uzmanlar, iç denetçilerle faal iliski içinde olan  ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,
8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarinda görev yapan/yapmakta olan ögretim görevlileri, iç denetim alaninda veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalismasi olanlar,
8.1.4) Denetim meslegini kendi istegi ile birakan veya bu meslekten emekli olanlar.
8.2) Tüzel kisiler:
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluslari,
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluslari,
8.2.4) Sivil toplum kuruluslari.

Derneklere üye olmalari yasaklananlar, TIDE’ye ödenti ve katilma paylarini ödememe nedeni disinda diger nedenlerle TIDE üyeliginden sürekli olarak çi­karilmis olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak kosulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarinca bagli bulunduklari kuruluslardan izin alamayanlar TIDE’ye üye olamazlar.

Üyelik Başvurusu :

Internet sitemizde size sunulan üyelik başvuru formunu doldurmanız, üyelik gerekli belgeleri ve üyelik talep yazınızı imzalı olarak bize ulaştırmanız halinde değerlendirmeye alınarak tarafınıza en kısa süre içinde üyelik talebinizin sonuçları iletilecektir.

Üyeliğinizin kabul olmaması durumunda belgelerinizin orijinalleri vermiş olduğunuz adresinize geri yollanacaktır. Üyeliğinizin kabulü halinde üyelik giriş aidatlarınız tahsil edilerek tarafınıza üyeliğimize alındığınıza dair bir yazı ve üye numarası verilecektir.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğü Madde 8 ve Madde 9 aşağıda yer almaktadır.

Madde 8. Asıl Üyelik Koşulları

TİDE’ye asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,
8.1.1) Finans, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan İç Denetim ve Teftiş Kurulu birimlerinde görev yapmakta olan üniversite mezunu olanlar,
8.1.2) Bilgi teknolojileri denetimi, risk yönetimi, uyum ve iç kontrol alanlarında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,
8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim üyeleri ve görevlileri, iç denetim alanında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar, üniversitelerde iç denetçi olarak görev yapanlar,
8.1.4) İç Denetim mesleğini icra eden Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
8.1.5) İç Denetim mesleğini kendi isteği ile bırakan veya bu meslekten emekli olanlar,
8.1.6) Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında iç denetçi olarak görev yapanlar.
8.2) Tüzel kişiler:
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları,
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
8.2.4) Sivil toplum kuruluşları.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, TİDE’ye aidat ve giriş ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle TİDE üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar TİDE’ye üye olamazlar.

Madde 9. Diğer Üyelik Türleri

9.1) Şeref Üyesi
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine önemli hizmet ve katkı sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişiler Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Şeref Üyesi olabilirler.
Şeref Üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
Şeref Üyelerinden aidat alınmaz, ancak TİDE’nin faaliyetlerinden ve Asıl Üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.

9.2) Fahri Üye
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine gönüllü katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler TİDE’nin Fahri Üyesi olabilirler.
Fahri Üyeler TİDE’nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katılabilir veya TİDE organizasyonlarında görev alabilirler.
Fahri Üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar.
Fahri Üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde Asıl Üyelik koşulları yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler.

9.3) Akademik Üyelik
TİDE’ nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş üniversitelerde öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile bu okullarda okuyan öğrenciler TİDE’ nin akademik üyesi olabilirler.
Akademik üyeler, TİDE’ nin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler.
Akademik üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirim olanaklarından aynı şekilde yararlanabilirler.
Akademik üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini değiştirebilirler.
Öğrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya başka şekilde öğrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer.
Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TİDE’ nin yayınladığı İç Denetim dergisine abone, uluslararası meslek kurumlarına üye olmaları sağlanır.

Seminer Programı

Diğer Sitelerimiz

İç Denetim Dergisi

Türkiye İç Denetim Kongresi

Mesleki Gelişim Akademisi

Akademik Forum 2016

İç Denetime Genç Bakış

Sanal Müze

Site İçi Arama

Ara


Site Haritası / Sıkça Sorulan Sorular

Basn Odas
Basın Odası Mevzuat Envanteri