TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kullanıcı Adı: Şifre: Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
TİDE
TIDE ECIIA IIA
TİDE, ECIIA ve IIA üyesidir
About TIDE
TIDE Hakkinda
Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimleri

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

1.1.1. İç Denetim

Yeni Başlayan Denetçiler için Araç ve Teknikler,

Size sunulan fırsatlar...

 • Bir denetim çalışmasını başından sonuna kadar sürdürmek.
 • Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek.
 • İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirilebileceğini anlamak ve öğrenmek.
 • Neyi ve nasıl denetleyeceğinizi belirlemek amacıyla ön araştırma aracını kullanmak.
 • Denetim kanıtları toplamak ve çalışma kağıtlarını hazırlamak için kullanabileceğiniz en iyi teknikleri keşfetmek ve öğrenmek.
 • Denetim sırasında ve boyunca kişiler aracı ilişki ve ekip kurma becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak.
 • Denetimde iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak.

Kimleri çağırıyoruz...

 • Denetim deneyimi altı aydan kısa olan denetçiler.
 • Denetçi olmayan, fakat iç kontrolün kurulması, geliştirilmesi ve izlenmesi sorumluluğunu üstlenmiş kişiler.

Kursun Tanımı

Kurs boyunca ve süresince ekip alıştırmaları yapılacaktır.Sınıf formatı: Ders, vaka etütleri, küçük ve büyük grup tartışmaları, pratik egzersizler, kolaylaştırıcı sunumları, beceri pratikleri ve kolaylaştırıcıdan geri besleme.

Kursun Genel Özeti

 • İç Denetçi'nin Rol ve Sorumlulukları
  • İç denetim tanımının irdelenmesi
  • Denetim görev ve sorumlulukları ve genel denetim hedefleri
  • İç denetim tipleri ve denetimde odak noktasını etkileyen faktörler
  • 21nci yüzyıl iç denetçisinin öznitelikleri
  • İç denetim işini tanıtmaktaki rolünüz
 • İç Denetim Standartları
  • İç Denetçiler İçin Etik Kuralları
  • Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
 • Ekip Çalışması
  • Etkin bir ekip üyesi olmanın değerini anlamak ve kavramak
  • Denetim ekibinizde kimlerin bulunması gerektiğini belirlemek
  • Denetlediğiniz kurumun temsilcisini ekibe almanın neden önemli olduğunu anlamak ve kavramak
  • Ekip çalışması hakkında alıştırmalar
 • Denetim Modeli - Denetim Çalışmasının Yapılması
  • Denetim sürecine genel bakış
  • Denetimi planlamak - ön araştırma, denetimin hedefleri, kapsamı ve denetim programı
  • Saha çalışması sırasında toplanan bilgileri incelemek, değerlendirmek ve kaydetmek
  • Sonuçları açıklamak ve bildirmek
  • Takip prosedürleri
  • Zaman bütçe değerleri ve zamanınızı bütçelemeniz için ipuçları
 • Vaka Etütleri
  • Öğrenilen kavramları ve alınan dersleri güçlendirmek amacıyla seminer sırasında vaka etütleri yapılır
 • Denetim Yazılımını Kullanarak Analitik İnceleme
  • Bilgisayarın bir denetim aracı olarak yaygın kullanım alanları
  • Analitik inceleme sırasında veri toplama, çıkartma ve analizi kavramlarını öğrenmek
  • Denetim sorunlarını tanımlamak ve araştırmak amacıyla analizleri bilgisayar kullanarak gözden geçirmek ve incelemek
  • Alıştırma: Bilgisayar raporlarını incelemek ve raporları nasıl daha iyi yapabileceğini araştırmak
 • İç Kontrol
  • Yönetimin kontrolle ilgili sorumluluklarını anlamak ve öğrenmek
  • İç denetim biriminin kontrolle ilgili sorumluluğunu tanımlamak
  • COSO kontrol modelini tanıtmak
  • İç kontrol unsurları / bileşenleri ve faktörleri
  • Çeşitli farklı kontrol tiplerini öğrenmek
  • "Sert" ve "yumuşak" kontroller arasındaki farkları anlamak
  • İç kontrollerin belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan araçları incelemek
 • Kişiler Arası İlişki Becerileri ve Mülakat
  • Başkalarıyla etkin iletişim kurma yeteneğinizi geliştirmek ve artırmak için davranışsal beceriler ve iletişim teknikleri hakkında derin bilgi edinmek
  • Etkin mülakat için uygulanabilecek temel teknikleri öğrenmek
  • İyi iletişim ile problem çözme arasındaki ilişki
  • Alıştırma: Denetim mülakatı rol yapma egzersizi
 • İç Kontrollerin Belgelendirilmesi ve Değerlendirilmesi
  • Kurumun güçlü ve zayıf olduğu yönleri ve kurumun geliştirmesi ve iyileştirmesi gereken konuları belirlemeyi, tanımlamayı, değerlendirmeyi ve belgelendirmeyi öğrenmek
  • Ön araştırma aracının amacını anlamak ve öğrenmek
  • Hangi kontrollerin etkin olduğunu ve doğru tasarlandığını tespit etmek
  • Açıklamalar, ICQ'lar, akış şemaları ve risk/kontrol matrisleri de dahil, kontrol sistemlerini belgelendirmek için kullanılan denetim araçlarını karşılaştırmak ve tartışmak
  • Her aracın avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
  • Alıştırma: Akış Şeması Hazırlamak
 • Denetim Programı
  • Denetim programının geliştirilmesinde uygulanan düşünme sürecini anlamak ve öğrenmek
  • Denetim programlarının hazırlanmasına ilişkin kılavuzları incelemek ve gözden geçirmek
  • Denetim hedefleri, denetimin kapsamı ve program test adımlarının belirlenmesi ve formüle edilmesini öğrenmek
  • Alıştırma: Denetim hedefleri, denetimin kapsamı ve program test adımlarının belirlenmesi ve formüle edilmesi
 • Çalışma Kağıtları ve Denetim Kanıtları
  • Standartlar, çalışma kağıtları hakkında ne söylüyor?
  • Tipik çalışma kağıdı organizasyonu ve içeriği
  • Denetim kanıtlarının tipleri
 • Denetim Bulgularının Geliştirilmesi
  • Denetim bulgularını geliştirme sanatını keşfetmek
  • Bir denetim bulgusu yaklaşımının beş özniteliğine dayanarak bir bulgunun ne zaman bir denetim bulgusu sayılabileceğini anlamak
  • Denetim bulgularının ne zaman rapor edilmesi gerektiği hakkında en iyi uygulamalar
  • Alıştırma: Denetim bulgularının geliştirilmesi
 • Sonuç Toplantıları
  • Sonuç toplantısına hazırlıklı ve kendinden emin bir halde girmek
  • Sonuç toplantısının planlanması ve yapılması
  • Alıştırma: Bir sonuç toplantısı rol yapma egzersizi

Denetim Yöneticisi İçin Araç ve Teknikler,

Size sunduğu fırsatlar…

 • Bir denetimi başından sonuna kadar planlamak, yönetmek ve uygulamak.
 • Riskleri ve denetimdeki rollerini teşhis etmek, öncelik sıralarını belirlemek ve ölçmek.
 • İç kontrolü nasıl teşhis edeceğinizi, belgeleyeceğinizi ve değerlendireceğinizi anlamak.
 • Neyi ve nasıl denetleyeceğinizi sağlayacak ön araştırmayı kullanmak.
 • Denetim delillerini toplama ve çalışma kâğıtlarını hazırlamada en iyi teknikleri bulmak.
 • Denetim sürecinde kişiler arası ve takım becerilerini geliştirmek ve uygulamak.
 • Denetim iletişimi sürecinin önemini kavramak.
 • Denetim personelini ve kaynakları etkili şekilde yönetmek.
 • CAE ve üst yönetim ile etkili iletişim kanalları geliştirmek.
 • Etkili planlama, sorun çözme, motivasyon ve vizyon ile denetim yönetim tekniklerine hakim olmak.
 • Zaman yönetimi, görev dağıtımı ve denetim sonuçlarının belgeleme ve sunumu için teknikler öğrenmek.
 • Güven, takım çalışması, güvenirlik ve sorumluluk ortamı oluşturmak ve denetim personelinin daha fazla işbirliği yapması için stratejiler geliştirmek.

Kimler için …?

 • Altı aydan daha az denetim tecrübesi olan yeni denetim müdürleri
 • Personel ve riskli ortamların yönetiminden sorumlu olup denetçi olmayanlar.

Kursun Tanımı

Ön Şart:
YOK

Denetçilikten bir denetim ekibinin başına geçmek, yeni bir beceri grubunu öğrenmek ve bunlara hâkim olmak demektir. Denetim müdürleri sadece etkili denetçiler olmakla kalmayıp aynı zamanda etkili birer iletişimci, öğretmen ve faal birer dinleyici olmalıdırlar. Bu aydınlatıcı seminer, yeni müdürlere, bir iç denetim ortamını etkili bir şekilde yönetmede ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı amaçlamaktadır.
Uygulamalı alıştırmalar ve ayrıntılı vaka çalışmaları ile katılımcılar, denetim sürecinde yer alan değişik tarafların rol ve ilişkilerini nasıl idare edeceklerini öğreneceklerdir. Katılımcılar, CAE ve üst yönetim ile iletişim hatlarını nasıl kuracaklarını ve ortak bir hedefe doğru ilerlemesi gereken ekibi nasıl motive edip görev dağılımı yapacağını öğreneceklerdir.

Kursun İçeriği

 • İç Denetim Müdürünün Görev ve Sorumlulukları
  • İç Denetim Yöneticisi vizyonu
  • Tarz ve beklentilerin yönetimi
  • İç denetim bölümünün yaşam döngüsü ve şirketin rolü
  • Denetim müdürünün sorumlulukları
  • Tipik denetim işlevinin yapısı
  • Denetim personelinin kurumsal beklentileri
  • Uyumdan iç danışmanlığa kadar bir kurumdaki iç denetim işlevinin yaptığı farklı görevler
 • İç Denetim Standartları ve Ahlakî Kuralları
  • İç denetçiler için Etik Kuralları
  • Uluslararası İç Denetim Standartları
  • İç denetim işlevinin görevlendirme ve yönetiminde meslekî standartlar
 • Dış İlişkiler - İşbirliği
  • Dış kaynak - Yan kaynak
  • Kurum içinden alınan personel
  • Yeni dolaysız raporların yönetimi
  • Eşit seviyedeki ilişkiler
  • Stajyerler, geçici ve yarım zamanlı çalışanlar
  • Denetim komitesi ile iletişim
  • İşbirliği alıştırmaları
 • İç İlişkiler- Takım çalışması
  • Eğitim gelişimi (kişisel ve personel)
  • Performans hedeflerinde yol göstermek, taktik vermek ve hedef belirlemek
  • İşe alma, işten çıkarma, disiplin kurma ve yol gösterme
  • Yönetim, performans değerlendirmeleri
  • Yeni görevinize geçiş
  • Uyum ve yasal konuların anlaşılması
  • Tesis ve ekipmanların yönetimi
  • Kıdemsiz denetçilikten İç Denetim Yöneticiliğine kadar denetçiler için kariyer seçenekleri
  • Bölüm ve kurum için personel gelişimi
  • Takım çalışması alıştırmaları
 • Denetim Planlama ve Performans
  • Risk değerlendirme ve iç ve dış değişkenlerin etkisi
  • İşin kavranması
  • Yıllık denetim planının geliştirilmesi
  • Kazanan takımların seçimi
  • Beklentileri açık bir şekilde oluşturmak
  • Programlama (yetenek ölçümü)
  • Proje yönetim araçlarının en üst düzeye çıkartılması
  • Zaman bütçelemesinin yapılması
  • Vaka çalışmaları
  • Yönetimin ana beklentilerinin, vizyonunun, hedef ve amaçlarının teşhis edilmesi.
  • Dış denetçilere yardım
  • Değişik ortaklıkların oluşturulması
 • Değişimin Yönetilmesi
  • Çalışma kâğıtlarındaki önemli öğelerin gözden geçirilmesi
  • Çalışma kâğıtlarının yazılması ve geliştirilmesi
  • Zaman yönetimi
  • Konuların önceliklerinin belirlenmesi
  • Anlaşmazlıkların yönetimi
  • En tecrübeli, en bilgili, en becerikli ve en uyumlu personelinin istihdam edilmesi
  • Bölüm ve kurumun ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
  • Güvenirlik ve büyüme için bir rol model veya yol göstericinin bulunması
  • Personel ihtiyaçlarının teşhis edilmesi, personelin becerilerinin geliştirilmesi, personelin motive edilmesi ve yönetilmesi
  • Denetimin pazarlanması
  • Vaka çalışmaları
  • İş programlarının ve görevlendirmelerin yönetimi ve istenen verimlilik seviyesine ulaşma
  • İşin idare edilmesi, denetim personeli ile CAE arasında açık iletişimin sağlanması
  • İş rotasyonları ve iç denetim dışında görev paylaşımları
 • İç Kontrol
  • Yönetim ile iç denetimin kontroldeki sorumluluklarının gözden geçirilmesi
  • İç kontrollerin belgelenmesi ve değerlendirilmesindeki gözden geçirme araçları
  • İç kontrol ve girişim risk yönetimi prensiplerinin tartışılması
 • Kişiler Arası Beceriler ve Mülakat
  • Personel, patron ve yöneticiler arasında yakınlığın kurulması
  • Myers Briggs kişilik profili
  • Denetim müşterileriyle iletişim
  • Ekip dinamikleri
  • Etkili mülakat tekniklerinin en üst seviyeye çıkartılması
  • İyi iletişim ve sorun çözme arasındaki ilişki
  • Alıştırma: Denetim Mülakat Rolü
  • Personel motivasyonu, amaçlar ve geliştirici ihtiyaçların anlaşılması
  • Nörolinguistik iletişim
  • Denetim sürecinde olumlu iletişimin kurulması
  • Yönetim ile personel arasında iki-yönlü iletişimin teşvik edilmesi
  • Kişilerle etkili şekilde ilgilenme, desteklerini kazanma ve farklılıkları makul seviyelerde çözme
  • Davranışları, tehditkâr olmadan ikna edici şekilde değiştirmek
  • Anlaşmazlığa olumlu tarafından bakarak ilerleme sağlamak
  • En iyi (ve en kötü) denetim müdürlerinin özellikleri
 • Denetim Süreci - Ayrıntılı Adımlar
  • Otomasyondan geçmiş iş kâğıtlarının sizin işinize yaramasını sağlamak
  • İş kâğıdı prosedürler ve en iyi uygulamalar
  • Sonuçların anlaşılması ve değerlendirilmesi
  • Personelin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi
  • Büyüme için yapıcı eleştiri
  • Sonuçların etkili ve verimli şekilde raporlandırılması
  • Dış ortak değerlendirmeleri
  • 360-derecelik değerlendirmeler
  • Denetim müşterisi değerlendirmeleri
  • Konuların programlanması, ölçülmesi ve uzmanların personel görevleriyle bir araya getirilmesi ve büyüme hedeflerinin belirlenmesi
  • Takım çalışması ve yaratıcılık ile fırsat ve uygulamalı çözümlerin teşhis edilmesi için yenilik arama tekniklerinin kullanılması
  • Denetim sürecinin yönetilmesinde, proje yönetim araçları
 • İletişim Sonuçları
  • Denetim bulgularının değerlendirilmesi
  • Kazan/Kazan çıkış konferanslarının planlanması ve yönetilmesi
  • Denetim sonuçlarının satılması
  • Algılama ve yenilik (inovasyon
 • Hepsinin Bir Araya Getirilmesi
  • Denetim bölümünün işlevlerinin pazarlanması, denetim bölümü için profesyoneliğe ve katma-değer denetim raporlarına dayalı olumlu bir marka oluşturmak
  • "Nasıl …. yaparım? sorularına, kurs içerisinde teşhis ederek ve bunları gerçek hayattaki şartlara bağlayarak cevap vermek
  • Kursta tartışılan kavramların uygulamaya konması için bir plan geliştirme
 • Gelecekteki Denetimler İçin Referanslar
  • Personel adaylarıyla, basit sorular eşliğinde mülakat yapma kılavuzu
  • Tipik bir iç denetim bölümünün prosedürlerinin hitap edeceği önemli alanlar
  • İç denetim bölümleri için şablon şeklinde, iç denetim bölümünüzün mevcut dosyasıyla karşılaştırmak için örnek formlar
  • İç denetim işlevinin çalışması ve yönetimi ile ilgili, mesleğin önde gelen isimleri tarafından yazılan makaleler

Katma Değerli İş Kontrolleri
Size sunulan fırsatlar...

 • İç kontrol ve kontrol modelleri hakkında olumlu, ciddi ve geniş tabanlı bir anlayışa sahip olmak.
 • Mevcut veya planlanmış kontrol sistemlerini analiz etmek ve değerlendirmek.
 • İş süreçlerinde risklerin en aza indirilmesi için etkili kontrol sistemlerinin nasıl tasarlanacağını öğrenmek.
 • İş hedefleri, riskleri ve riskleri en aza indirecek kontrolleri teşhis etmek.
 • En yararlı iç kontrol kategorilerini ve araçlarını keşfetmek.
 • Yolsuzluğun tespit ve önlenmesinde iş kontrollerinin rolünün yanı sıra, kimin, neden ve nasıl yolsuzluk yaptığına dair temel bir anlayışa sahip olmak.
 • "Sert" ve "Yumuşak" kontrolleri teşhis etmek ve anlamak.

Kimler için

 • Yeni denetçiler.
 • İç kontrol görevlileri.
 • Kontrol hakkında "gerçek hayat"tan bilgiler edinmek isteyen veya kontrol sistemi tasarlama ve analiz etme becerileri geliştirmek isteyen, kurum içindeki herkes.

İç Kontrollerin Değerlendirilmesi-COSO Merkezli Yaklaşım

Size sunulan fırsatlar...

 • COSO çerçevesinin, geleneksel iç kontrol kavramlarını nasıl değiştirdiğini öğrenmek.
 • Önde gelen denetim bölümlerinin, denetim uygulamalarını yeniden yapılandırmak için COSO’yu nasıl kullandıklarını öğrenmek.
 • Kurumunuzun Sarbanes-Oxley inisiyatiflerine yardımcı olacak COSO merkezli değerlendirme araçlarının nasıl işletileceğini öğrenmek.
 • Kendi COSO merkezli araçlarınızı ve uygulamalarınızı, diğer önde gelen kurumlarla dönemsel mukayesesini yapmak.
 • Mevcut konular, zorluklar ve yeni çıkan uygulamalarla ilgili yuvarlak masa toplantıları yapmak.

Kimler için?...

Kendi kuruluşlarından COSO çerçevesini seçen ve uygulayan ve ilk elden tecrübe edinmek isteyen denetçiler ve denetim yöneticileri.

Kursun Tanımı

Ön Şartlar: Katılımcıların, "Katma Değerli İş Kontrolleri: Risk Yönetiminin Doğru Yolu" kursunu almış ve iç kontrollerle ilgili somut çalışma yapmış olmalıdır.

Günümüzde, önde gelen denetim bölümleri, denetim uygulamalarını yeniden yapılandırmak için COSO’yu kullanmaktadırlar. Bu kurs, size bunun sebebini gösterecektir. COSO çerçevesinin, geleneksel iç kontrol kavramlarını nasıl değiştirdiğini ve COSO merkezli değerlendirme araçlarının, sizin kurumunuzun SOX inisiyatiflerini desteklemede nasıl yardımcı olacağını keşfetmeye hazırsanız, bu seminer tam sizin için.

Denetim personeli, müfettiş ve iç kontrollerle ilgili somut çalışma yapmış olan denetim yöneticileri için tasarlanan bu kurs, COSO’nun başarıyla uygulanması için COSO çerçevesinin gözden geçirilmesinden COSO’yu başarılı bir şekilde uygulamak için gerekli spesifik adımlara kadar her şeyi kapsamaktadır. Katılımcılar, grup tartışmalarını, vaka çalışmalarını, uygulamalı alıştırmaları, öz-değerlendirmeleri, sınıf-içi yazma çalışmalarının yanında, en iyi uygulamaları, "sert" ve "yumuşak" kontrolleri, kuruluş çapında değerlendirmeyi, faaliyet çapında incelemeyi ve diğer COSO merkezli uygulamaları göreceklerdir.

Eğitimin İçeriği

COSO Özeti: "Canavarın Kalbi"

 • COSO’nun "İç Kontrol - Bütünleşik Çerçeve" isimli eserini gözden geçirin. Önemli kavramlar ve uygulamalar
 • COSO raporuna "rehberli bir tur"
 • İki merkezî COSO uygulama ilkesi ve bunların tatbiki
 • COSO’nun iç denetim mesleğine getirdiği devrimci değişimler

Sarbanes-Oxley  Kanununun (2002) SEC Finansal Sertifikasyon Gerekleri

 • Sarbanes-Oxley hükümlerinin tartışılması ve kendi kurumunuzdaki Sarbanes-Oxley uygulamasının desteklenmesinde gerekli araçlar.

"Sert" ve "Yumuşak" Kontroller

 • "Sert" ve "Yumuşak" kontroller arasındaki fark
 • "Yumuşak" kontrolleri değerlendirmenin pratik yolları
 • Denetim görevindeki önemli noktaları teşhis etmek için, COSO raporunu "fikir jeneratörü" olarak kullanma

Kuruluş Çapında Değerlendirme

 • Değişik kuruluşlardan alınan kuruluş çapındaki başarılı değerlendirme araçları 
 • Kuruluş çapında beş güçlü değerlendirme aracı
 • Kendi kurumunuz için kuruluş çapında bir değerlendirme tekniği geliştirme

Faaliyet Çapında Değerlendirme

 • Değişik kuruluşlardan alınan faaliyet seviyesindeki başarılı değerlendirme araçları 
 • Yüksek dönüşümlü beş değerlendirme aracı
 • Kendi kurumunuz için faaliyet seviyesinde bir değerlendirme tekniği geliştirme 
 • COSO altında risk esaslı denetim
 • Kontrol Öz Değerlendirme (CSA) atölye çalışmaları ve iki alternatif öz değerlendirme tekniği

COSO merkezli diğer uygulamalar

 • Üç yenilikçi iç kontrol eğitim programı
 • Yumuşak kontrol konularıyla ilgili denetim raporlarından alıntılar
 • Denetim işlerini, bir kuruluşun tamamının değerlendirmesiyle birleştirmede kullanılan iki yöntem
 • İç kontrol eğitimlerindeki en yaygın üç yapıyla ilgili örnekler

COSO Uygulaması: Başlangıç

 • Başarılı COSO uygulayıcılarının bugün bulundukları yere gelmek için takip ettikleri süreç 
 • COSO’nun başarıyla uygulanmasındaki altı adım 
 • Bölümünüze uygulamalar: yeni uygulamalar, muhtemel engeller, kritik başarı etkenleri

İç Denetim Standartları ve Mesleki Uygulama Çerçevesi

Eğitimin Amacı :

 • İç Denetim faaliyetine ilişkin temel kavram, teknik ve uygulamaları uluslararası iç denetim standartları, etik kurallar ve uygulama önerileri çerçevesinde değerlendirmek ve tartışmak.
 • CIA sınavına girmeyi düşünenler için bir ön hazırlık zemini oluşturmak.

Kapsam (Genel):

 • Meslekî Uygulama Çerçevesi
 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Etik Kurallar
 • Uygulama Önerileri
 • Daha önce yayınlanan CIA sınav sorularından örnekler
 • İç Denetimin Yeni Tanımı ve Amacı
 • Güvence Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Etik Kurallar (İlkeler ve Davranış Kuralları)
 • Kapsam Sınırlamaları
 • Denetim Dışı Görevler
 • Sürekli Meslekî Gelişim
 • Yeterlilik
 • Azami Meslekî Özen ve Dikkat
 • Hizmetlerin Dışarıdan Temini
 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Standartların Amaçları ve Türleri
 • Nitelik Standartları
 • İç Denetim Yönetmeliği
 • İç Denetim Faaliyeti
 • İç Denetim Yöneticisi
 • Suiistimal
 • Performans Standartları
 • İç Denetim Yöneticisi
 • Denetim Planı
 • İş Çizelgeleri
 • Kaynak Yönetimi
 • Üst Yönetime Raporlamalar
 • Bakiye Riskler
 • Takip
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Temel Hedefler
 • Kontrol

İç Kontrol

Üst Düzey Yöneticiler İçin İç Kontrol (COSO),
Katma Değerli İş Kontrolleri (COSO),
Kurumlarda İç Kontrol Sistemi ve Denetim Evreni,
İç Kontrollerin Değerlendirilmesi COSO Merkezli Yaklaşım,

1.1.4  Teftiş Kurulu Üyeleri İçin İnceleme ve Soruşturma

Seminer Programı

Diğer Sitelerimiz

İç Denetim Dergisi

Türkiye İç Denetim Kongresi

Mesleki Gelişim Akademisi

Akademik Forum 2016

İç Denetime Genç Bakış

Sanal Müze

Site İçi Arama

Ara


Site Haritası / Sıkça Sorulan Sorular

Basn Odas
Basın Odası Mevzuat Envanteri